For os i RedLocker betyder bæredygtighed hensyntagen til nuværende og fremtidige generationer samt at tage et langsigtet ansvar i vores daglige drift. Vi ønsker at kombinere social ansvarlighed, miljøhensyn og langsigtet rentabilitet. Vi arbejder systematisk på at reducere vores miljøbelastning og finde muligheder for en hurtigere omstilling. Det gør vi ved konstant at tage udgangspunkt i vores bæredygtighedsarbejde, som er præget af de tre dele nedenfor, og ved at være nysgerrige efter at finde nye måder at forbedre os på.

Siden vores start i 2018 har vi arbejdet systematisk med bæredygtighedsspørgsmål for at udnytte mulighederne fra vores forretningsmodel og reducere negativ påvirkning. Vores forretning er præget af den kraft og ånd, der findes i Generation Z. I vores arbejde lægger vi ofte vægt på, at det, vi handler på og ændrer i dag, vil skabe forandring for vores fremtidige generation. Faktisk er mange af os medarbejdere hos RedLocker selv unge og tilhører den generation, vi sigter efter. Derfor er spørgsmål om miljømæssig bæredygtighed mindst lige så vigtige for os. Det er vores fremtidige samfund.

Jeg føler mig stolt af det, vi har opnået indtil nu, og det omhyggelige ansvar, vi tager for at arbejde for at være en seriøs og samvittighedsfuld leverandør. Men jeg ser også frem til at fortsætte med at udvikle mig og i takt med vores vækst finde nye måder at blive endnu bedre og gøre mere i de kommende år.

Liza Eriksson, CEO og grundlægger af RedLocker AB 

PEOPLE

For bedst muligt at hjælpe vores kunder med at skabe ligeværdige og rummelige virksomheder, kræves det, at vores medarbejdere tilbydes en arbejdsplads, der kan foregå med et godt eksempel, baseret på et behageligt arbejdsmiljø baseret på gode arbejdsforhold. For at tage ansvar og leve op til dette tager vi udgangspunkt i vores tre grundpiller: Løbende kompetenceudvikling, inkluderende virksomhedskultur og sundt arbejdsmiljø.  

Vores virksomheds arbejdsmiljø arbejder hen imod at være åbent og behageligt, så alle får lige muligheder for at udvikle sig inden for deres respektive roller og også som individer. Sammen med et dedikeret team er vi på en vigtig og revolutionerende mission – at skabe fremtidens lige samfund. Vi er et brand og en virksomhed, der ikke er bange for at gøre tingene anderledes, og som tror på menneskers forskelligheder. Vi ved, at vi kan opnå forandring ved at løfte hinanden og lade forskellige menneskers ideer spille en rolle i vores arbejde. Vi stræber efter at være et hold, der er inkluderende og unikt, ligesom vores community er, og hvor folk kan bidrage til RedLockers historie ved at gøre den til deres egen gennem forskellige perspektiver, identiteter og kulturer.