For oss i RedLocker betyr bærekraft hensyn til nåværende og fremtidige generasjoner samt å ta langsiktig ansvar i vår daglige drift. Vi ønsker å kombinere samfunnsansvar, miljøhensyn og langsiktig lønnsomhet. Vi jobber systematisk med å redusere vår miljøpåvirkning og finne muligheter for en raskere overgang. Dette gjør vi ved å hele tiden ta utgangspunkt i vårt bærekraftsarbeid, som er preget av de tre delene nedenfor, og ved å være nysgjerrige på å finne nye måter å forbedre oss på.

Siden oppstarten i 2018 har vi jobbet systematisk med bærekraftspørsmål for å utnytte mulighetene fra vår forretningsmodell og redusere negativ påvirkning. Vår virksomhet er preget av kraften og ånden som finnes i generasjon Z. I vårt arbeid legger vi ofte vekt på at det vi handler på og endrer i dag, vil skape endring for vår fremtidige generasjon. Faktisk er mange av oss ansatte i RedLocker unge selv og tilhører generasjonen vi sikter til. Derfor er miljømessige bærekraftspørsmål minst like viktige for oss. Det er vårt fremtidige samfunn.

Jeg føler meg stolt over det vi har oppnådd så langt og det nøye ansvaret vi tar for å jobbe for å være en seriøs og pliktoppfyllende leverandør. Men jeg ser også frem til å fortsette å utvikle meg og i takt med vår vekst finne nye måter å bli enda bedre og gjøre mer på i årene som kommer.

Liza Eriksson, administrerende direktør og grunnlegger av RedLocker AB