Introduksjon

Vi beskytter personvernet ditt og ønsker at du skal føle deg trygg på hvordan vi behandler personopplysningene dine. I denne policyen forteller vi deg hvordan vi bruker personopplysninger som vi samler inn eller som sendes til oss. RedLocker AB er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger spesifisert nedenfor.

Når skjer behandling av personopplysninger?

RedLocker behandler dine personopplysninger når du:

Starte en abonnementstjeneste Fylle ut et skjemaSer etter kontakt med oss ellers

Registrerte data

RedLockers kunder er juridiske personer. Når representanter for et selskap legger inn bestillinger, kan RedLocker behandle kontaktpersonen(e).

Navn StillingTelefonnummerE-postadresseAnnen firmainformasjon

Formålet med behandlingen av personopplysninger

RedLocker samler inn og behandler dine personopplysninger for å oppfylle inngåtte avtaler og kundeoppdrag, samt administrere disse. RedLocker skal blant annet kunne informere om endringer i leveranser eller gi annen viktig informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Endelig kan personopplysninger også utleveres dersom det følger av lov, forskrift eller myndighets vedtak.

Hvor lenge lagres dataene?

Vi oppbevarer personopplysningene dine i maksimalt ett år etter avsluttet kundeforhold. Hvis du ønsker å bli fjernet før det, vennligst kontakt oss.

Registrer utdrag og rettelser

Som registrert fysisk person har du blant annet rett til innsyn i personopplysningene RedLocker behandler om deg. Du har også rett til å få uriktige, ufullstendige eller villedende personopplysninger rettet av RedLocker. Vær oppmerksom på at dette kun gjelder faktisk eller juridisk uriktig informasjon. Du som registrert fysisk person har også under visse betingelser rett til å få alle dine personopplysninger fullstendig slettet av RedLocker. Dette gjelder imidlertid ikke personopplysninger som RedLocker må lagre i henhold til gjeldende lovkrav eller for å kunne oppfylle en avtale. Hos Datatilsynet kan du lese mer om dine rettigheter.

Sikkerhet

RedLocker iverksetter passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling og tilgang, tap, ødeleggelse eller skade på personopplysninger, for derved å sikre et passende sikkerhetsnivå.

Endring av personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å endre vår personvernerklæring om nødvendig. Vi kan av og til gjøre endringer i denne policyen, men når vi gjør vesentlige endringer i denne policyen vil vi gi deg et tydelig varsel som tar hensyn til omstendighetene, f.eks. ved å sende en e-post. Sørg derfor for at du leser alle slike meldinger nøye.

Kontakt

Takk for at du leser vår personvernerklæring. Hvis du har spørsmål om denne policyen, kan du gjerne kontakte oss ved å sende en e-post til support@redlocker.se.

Vi håper du liker RedLocker!