Nedan finner du RedLockers allmänna villkor som gäller för alla beställningar. Vi förbehåller oss rätten att ändra i våra allmänna villkor från tid till annan. Vid större ändringar som påverkar dig som kund skickar vi alltid ut ett e-postmeddelande. Vi informerar dig då om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna i villkoren. Om ingen invändning mottagits inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelas kommer vi att anta att du godkänner dem. Villkoren i sin gällande lydelse finns alltid att hitta genom länken nedan.

Allmänna villkor