För oss på RedLocker innebär hållbarhet ett hänsynstagande till nuvarande- och framtida generationer samt att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Vi vill kombinera socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och långsiktig lönsamhet. Vi arbetar systematiskt för att reducera vår miljöpåverkan och identifiera möjligheter till en snabbare omställning. Detta gör vi genom att ständigt utgå från vårt hållbarhetsarbete som präglas av de tre nedanstående delar samt vara nyfikna på att hitta nya sätt att förbättra oss på.

Vi har sedan vår start år 2018 arbetat systematiskt med hållbarhetsfrågor för att ta vara på möjligheter från vår affärsmodell och minska negativ påverkan. Vår verksamhet präglas av kraften och andan som finns i Generation Z. I vårt arbete framhäver vi ofta att det vi agerar på- och förändrar idag, kommer att skapa förändring för vår framtida generation. Faktum är att många av oss medarbetare på RedLocker är unga själva och tillhör den generationen som vi syftar till. Därför är miljömässiga hållbarhets frågor minst lika viktiga för oss. Det är vårt framtida samhälle.

Jag känner mig stolt över vad vi åstadkommit hittills och det noggranna ansvar som vi tar för att verka för att vara en seriös och medveten leverantör. Men jag ser också fram emot att fortsätta utvecklas och i takt med vår tillväxt hitta nya sätt att bli ännu bättre och göra mer de kommande åren.

Liza Eriksson, VD och grundare av RedLocker AB 

PEOPLE

För att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att skapa jämställda och inkluderande verksamheter krävs det att våra medarbetare erbjuds en arbetsplats som kan föregå med gott exempel samt att etablera och upprätthålla en trivsam arbetsmiljö grundad i bra arbetsvillkor. För att ta ansvar och leva upp till detta utgår vi från våra tre grundpelare: Kontinuerlig kompetensutveckling, inkluderande företagskultur samt hälsosam arbetsmiljö.

Vår verksamhets arbetsmiljö jobbar mot att vara öppen och trivsam så att alla får lika möjligheter att utvecklas inom sina respektive roller men även som individer. Tillsammans med ett dedikerat team befinner vi oss i ett viktigt och revolutionärt uppdrag - att skapa framtidens jämställda samhälle. Vi är ett varumärke och ett företag som inte är rädda för att göra saker annorlunda och som tror på människors olikheter. Vi vet att vi kan uppnå förändring genom att lyfta varandra samt att välkomna och inkorporera olika personers idéer i vårt arbete. Precis som vårt Community är inkluderande och unikt, strävar vi efter detsamma för vårt team. Vi främjar idén om att människor kan bidra till RedLockers story genom att göra den till sin egen genom olika perspektiv, identiteter och kulturer.